Treballs d’investigació Excellence

Fa uns dies va tenir lloc a la Universidad de Navarra les defenses dels Treballs d’investigació dels participants de Batxillerat del Programa Excellence. Es van presentar un total de 90 treballs dels quals 3 eren dels alumnes de Turó, amb temàtiques molt diferents.

La presentació i exposició en públic dels treballs dels nostres alumnes fou valorat molt positivament per part dels tribunals tant pel seu tema, contingut, forma i exposició davant de tots.

El programa Excellence, que fem a Batxillerat amb la Universitat de Navarra, ajuda i anima els alumnes a ser més inquiets intel·lectualment parlant, a donar un pas endavant i aprofundir més en aspectes transversals i competencials -com és el treball en equip, l’elaboració de treballs d’investigació sobre temes culturals- del que el currículum ordinari presenta normalment. I així, els nostres alumnes aposten per aixecar la mirada i enfocar cap a la millora de la societat del futur.