Treballs de recerca a Batxillerat

Tot l’alumnat de Batxillerat ha de realitzar un treball de recerca. Aquest treball és dins el currículum obligatori de Batxillerat a Catalunya.

Des de 1r de Batxillerat els nostres alumnes han de preparar una petita investigació sobre algun tema del seu interès que estigui emmarcat dins una matèria o ser interdisciplinar. Normalment aquest treball està dirigit per un tutor-professor i equival al 10% de la nota final del Batxillerat. El resultat de les investigacions es presenta de manera escrita i oral -a Terraferma cap al final del primer trimestre de 2n de Batxillerat- i s’avalua tot tenint en compte el treball desenvolupat durant el període d’investigació i redacció, el producte final escrit i l’exposició oral.

Al nostre col·legi, els alumnes de 2n Batxillerat van exposar els resultats del seu treball -incloent-hi una part en anglès- davant els seus companys de Batxillerat, algunes famílies que van voler assistir-hi i en presència dels professors del tribunal avaluador. Aquest treball és una prova més de l’autonomia i responsabilitat, la constància i el saber fer dels alumnes al final de la seva etapa escolar.