Rúbriques

Una de les eines d’avaluació que s’estan fent servir a l’escola són les rúbriques. La seva finalitat és aconseguir una objectivitat més gran a l’hora d’avaluar: permet mesurar el treball dels alumnes, els processos, les habilitats per treballar en grups cooperatius, etc.

Entre les avantatges que tenen els alumnes amb aquest sistema d’avaluació és que saben, abans de començar, quins seran els criteris de la seva avaluació. A més, aquesta eina permet també la co-avaluació, és a dir, que siguin els propis alumnes qui avaluïn els companys o bé s’avaluïn ells mateixos. És especialment bona aquesta eina perquè els ajuda a pensar, els orienta sobre el que és un bon treball o activitat i el procés per a fer una tasca molt millor, perquè tenen les pautes de que se’ls demana.

Un exemple d’utilització de rúbriques es dóna quan hi ha exposicions orals, com per exemple la que han fet els alumnes de 1r d’ESO a la classe de Religió.