Resultats de les proves del Departament Psicopedagògic

Fa unes setmanes, el Departament Psicopedagògic del centre va passar el test BadyG als alumnes de 2n de Primària. Els resultats ja es coneixen i els tutors d’aquest curs estan comentant, individualment família per família, els resultats de la prova.

Aquesta prova està pensada per avaluar algunes aptituds en l’àmbit escolar. S’avalua la compressió i el raonament verbal, la comprensió i el raonament numèric, el raonament i els encaixos espacials, la memòria auditiva, la memòria visual i ortogràfica i l’atenció. En el cas dels alumnes de 2n de Primària, serveix també per detectar les mancances i les competències altes, de manera que els resultats de la prova ens ajuden als professors i a les famílies a reforçar alguns aspectes i a valorar els punts forts dels alumnes.

L’anàlisi exhaustiu de la prova es completa amb unes recomanacions i pautes que es fan des del Departament per a acabar de completar tota la feina i millorar en alguns aspectes de l’evolució acadèmica de l’alumne.

btr