Proves de Competències básiques

Cada any es convoquen les proves d’avaluació que avaluen les competències i coneixements bàsics que han d’haver adquirit els alumnes al final de d’etapa. La idea és saber a quin nivell estan els alumnes per poder seguir amb normalitat el currículum de l’ESO, en el cas de les de 6è de Primària o bé obtenir el graduat escolar d’ESO en el cas de les proves de 4t de Secundària. Són unes proves externes que tenen un caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres.

Les proves de Competències de 4t d’ESO solen tenir lloc al mes de febrer i les de 6è al mes de maig. Estan anomenades proves competencials perquè aquests exàmens procuren avaluar el grau d’assoliment, no a nivell de continguts exclusivament, sinó el nivell de competències dels alumnes o la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, com ara la comprensió, la reflexió i el discerniment.