Projecte de recerca a 4t d’ESO

Recentment, els alumnes de 4t d’ESO han presentat el seu projecte de recerca. Aquest projecte és un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat en equip, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat.

Enguany, els temes que han treballat i presentat davant d’un tribunal de professors i davant dels seus companys han anat des d’aspectes que tocaven molt les seves vides fins a temes històrics i científics.

Aquests projectes tenen tots els requisits que han de tenir uns bons treballs en equip: distribució de tasques, repartiment del treball, posta en comú i exposició escrita i oral en públic.