Amb la participació de tothom

Reptes de futur de l’educació del segle XXI

El projecte va començar amb un període de reflexió i participació, on vam estudiar l’entorn educatiu actual i esbrinar els reptes que ens planteja el futur. Volíem escoltar tothom, els pares i mares, el professorat, els alumnes i, fins i tot, els antics alumnes. També ens interessava saber què en pensen els experts arreu del món. Per fer-ho vam dissenyar diferents dinàmiques i eines de participació, centrades en els “Reptes de futur que té plantejats l’educació del segle XXI.”

Aquest treball ha estat molt enriquidor i hem constatat de nou que junts podem arribar molt més lluny. Algunes de les idees que van sorgir són:

– Una educació que miri cap al futur s’ha de centrar en la persona i en la seva manera d’aprendre i madurar, de créixer per assolir la felicitat dins el món on viurà.

– En un món globalitzat que canvia hem d’educar en l’autonomia i la adaptació al canvi, en la capacitat per superar el fracàs i per aprendre durant tota la vida.

– Els alumnes hauran de saber acceptar reptes, resoldre problemes complexos i crear nous camins amb creativitat.

– A les escoles del futur hi haurà d’haver una veritable cultura de cooperació i pensament on els grans problemes globals hi siguin presents.

– En una societat democràtica on la informació i la tecnologia estan omnipresents, les competències comunicatives, el compromís social i l’esperit crític, són i seran molt necessaris.

– Els alumnes han d’aprendre a relacionar-se amb persones de diferents procedències o cultures, sempre amb una mentalitat oberta i acollidora.

– Les escoles han de centrar-se en l’alumnat i estar obertes a la diversitat, han de ser escoles que somien, que fomenten la curiositat, i on els alumnes desitgin anar cada dia perquè aprendre és un repte que els il·lusiona. Ambients d’aprenentatge on l’esforç per adquirir coneixements i competències és agradable i, fins i tot, emocionant. Escoles amb una organització oberta i flexible, amb contextos d’aprenentatge rics, diversos i personalitzats. Escoles obertes al món real.

– Es necessita comptar amb els millors professionals, professors i professores amb capacitat de promoure i guiar l’aprenentatge dels alumnes, amb coneixements i habilitats comunicatives. Professorat empàtic i proactiu, capaç de liderar el canvi pedagògic i acompanyar el creixement de cada un dels seus alumnes. Professorat que ha de canviar el paradigma de l’eficiència pel de la transformació.