Millora de la lectura

La primera causa de fracàs escolar són les dificultats de lectura, entre les quals, la dislèxia té un paper destacat. Al col·legi estem aplicant als primers cursos un mètode innovador que està aconseguint millores importants per resoldre les dificultats lectores: el mètode Binding.

Aquest mètode ha estat impulsat per la Universitat de Barcelona. Funciona a base d’exemples i repeticions per entrenar la capacitat lectora. Serveix tant per a la dislèxia com per a altres dificultats a l’hora de llegir. Es tracta de “jugar amb les paraules i les lletres”. Quan s’aplica, es poden veure els canvis d’un dia per l’altre, i és molt enriquidor veure que els alumnes milloren en la lectura i que s’emocionen quan veuen els seus progressos. El més important és que cap alumne es quedi enrere. La finalitat és aconseguir fluïdesa, però alhora comprendre el text.

Al col·legi estem molt satisfets d’aquest mètode que s’implanta des dels cursos d’infantil, a l’Arabell i que té la seva continuïtat als primers cursos d’Educació Primària. Una de les millors conseqüències és que els alumnes tenen molta motivació per a la lectura.