aude sol

LIDERATGE ÈTIC

El desenvolupament d’un lideratge ètic requereix del compromís personal de l’alumne, però també dels seus pares i professors. D’aquesta manera es crea entre tots un clima de confiança, respecte i llibertat, on cada persona se sent estimada i assumeix el lideratge i la responsabilitat de la seva conducta.

L’humanisme cristià fonamenta tot aquest procés d’educació en el lideratge, que gira al voltant de les virtuts i el desenvolupament harmònic de les cinc dimensions de la persona: física, afectiva, racional, social i transcendent.

Com la família és l’àmbit natural on la persona neix i es estimada per ella mateixa, on rep l’amor incondicional que necessita per tenir un desenvolupament feliç i equilibrat, ella és qui pren la
iniciativa en l’educació de cada fill, i és l’origen i el centre del seu projecte educatiu.

Aquest projecte dóna el protagonisme als pares i mares, actuant el col·legi com a acompanyant i suport, en un únic projecte educatiu per cadascun dels seus fills. El punt central de la col·laboració família-col·legi és l’atenció personalitzada que cada alumne i cada família rep especialment a través de la preceptuació.

PERSONAL PROJECT es desenvolupa en quatre línies d’accióque faciliten el creixement en un lideratge ètic. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

  • desenvolupament integral
  • identitat cristiana
  • gestió emocional i interpersonal
  • family project

Romeries

Amb l’arribada del mes de maig hem donat continuïtat a una de les tradicions més arrelades del nostre col·legi: les romeries...

Primeres confessions

El marc del Santuari de Torreciudad és esplèndid per acollir esdeveniments especials i personals. Aquest era el cas dels alumnes de...

Terraferma Day

Una activitat, Terraferma Day, per als grans de l’Escola Infantil d’Institució Lleida que donaran el pas, el curs vinent, a la...