aude mon

COMPROMÍS SOCIAL

Vivim en un món global amb problemes socials i medioambientals greus que necessiten de la col·laboració de tots per fer-lo més just, amable i habitable. El projecte GLOBAL COMMUNITY veu aquesta realitat com una oportunitat d’implicar-se i contribuir a la millora allà on calgui, tot i educant ciutadans socialment responsables.

La primera actitud a desenvolupar per treballar el compromís social és l’obertura i l’interès per conèixer i comprendre els altres, i la segona és la implicació personal. Aquest compromís ens permetrà desenvolupar una sensibilitat especial per identificar les persones més vulnerables i fer accions de servei que ajudin a millorar la seva vida.

GLOBAL COMMUNITY es desenvolupa en quatre línies d’acció que representen quatre àmbits essencials del compromís social. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

  • oberts a la comunitat
  • implicació social
  • solidaritat i servei
  • compromís amb l’entorn

Projecte Cuida’m

Aquest projecte neix fruit d’una preocupació, d’una inquietud: de la reflexió compartida entre les mestres sobre la necessitat d’incrementar la cura...

Terratrèmol a Haití

Al gener de 2010 es va produir un greu terratrèmol a Port-au-Prince, Haiti. L’ajuda internacional es va mobilitzar per facilitar la cerca...