Les reunions de pares

Aquestes setmanes de maig hem tingut les últimes reunions trimestrals del curs. Les reunions de pares són un eix per a la informació a les famílies i per a la seva formació com a pares.

Des dels principis del col·legi, les prioritats han estat les famílies. Primer els pares, com a principals educadors dels seus fills. L’escola no vol substituir-los sinó ajudar-los en aquesta tasca. Per aquest motiu, l’escola organitza diferents moments en el que els pares poden ser atesos, com les converses amb el tutor personal, i aprendre aspectes educatius, tal com es fa les reunions trimestrals de pares. Enguany, hem tingut algunes novetats respecte a anys anteriors: hem tingut sessions impartides per experts i tallers sobre temes que s’estan donant als alumnes al col·legi o diferents eines d’aprenentatge.

És veritat que quan un alumne es matricula al col·legi, sovint podem dir que es matricula la família. Per a la nostra escola, és fonamental que les famílies estiguin en sintonia amb tot allò que tractem d’ensenyar als seus fills.