aude sol

LIDERATGE ÈTIC

Aquesta línia és fonamenta en el convenciment que cada persona és única, irrepetible i valuosa per si mateixa, i que per ser feliç necessita desenvolupar un lideratge ètic. Aquest l’ajudarà a descobrir els seus talents i el sentit de la seva vida, que podrà posar al servei dels altres.

aude bombeta

PREPARATS PER AL CANVI

Aquesta segona línia estratègica es fonamenta principalment en el convenciment que tota persona humana té uns talents singulars, tots ells valuosos i la seva educació l’ha d’ajudar a descobrir-los i desenvolupar-los al llarg de tota la seva vida.

aude dialeg

COMPETÈNCIA GLOBAL

La societat del coneixement accelera la globalització. Ser competent requereix dominar idiomes, aprendre a comunicar en diferents registres i àmbits, interpretar i sintetitzar diferents tipus d’informació, o conèixer i estimar altres cultures i maneres de fer.

aude mon

COMPROMÍS SOCIAL

Ser persones que sumen vol dir integrar el compromís social, amb la comunitat més propera, la família, el col·legi, la comunitat local, i amb tot el món. El nostre repte: educar persones que siguin felices ajudant els altres i amb una sensibilitat activa cap al medi ambient.