La Borsa de valors

El terme borsa de valors fa referència a un mercat organitzat en què es negocien operacions de compravenda de títols valors.

La borsa, la venda d’actius financers, el rendiment de les inversions, la compra i venda de valors de borsa, etc. són alguns dels temes que, de manera molt pràctica, estan treballant els alumnes de 4t d’ESO a la matèria d’Economia. D’igual manera que la borsa és un punt de trobada entre empreses i estalviadors, que ofereix la possibilitat de convertir aquests productes financers en diners de manera immediata, els nostres alumnes -amb capital fictici, per descomptat- porten a la pràctica el desenvolupament d’una empresa i el negoci i benefici que poden fer posant el capital de l’empresa a la Borsa financera.

La pràctica real, un cop integrats tots els elements teòrics, dóna una perspectiva molt bona del grau de coneixements i assoliment dels continguts que té l’alumne en matèries que els preparen per a la vida laboral.