Institució

mapa-collegis

12 escoles a Catalunya i Balears

La Institució Familiar d’Educació és una entitat educativa promoguda per un grup de famílies per promoure i gestionar col·legis que a Catalunya i Mallorca ofereixen un model educatiu de qualitat, on es valora les persones per damunt de tot i, en conseqüència, s’educa personalment cada alumne i cada alumna.

Les escoles de la Institució ofereixen tots els estudis des de llar fins al 2n de Batxillerat.

AIRINA Terrassa Llar infantil i Primària. Femení.
 AIXA Palma de Mallorca Llar infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Femení.
 ARABELL Lleida Llar infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Femení.
 AURA Tarragona Llar infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Femení.
 LA FARGA Sant Cugat Llar infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Masculí.
 LA FARGA INFANTIL Sant Cugat Llar infantil.
 LA VALL Bellaterra Llar infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Femení.
 LES ALZINES Girona Llar infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Femení.
 LLAÜT Palma de Mallorca Primària, Secundària i Batxillerat. Masculí.
 MESTRAL Igualada Primària, Secundària i Batxillerat. Masculí.
 MONTCLAR Igualada Llar infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Femení.
 TERRAFERMA Lleida Primària, Secundària i Batxillerat. Masculí.
 TURÓ Tarragona Primària, Secundària i Batxillerat. Masculí.

Missió

“Posar el nostre coneixement pedagògic i la nostra experiència educativa al servei de les famílies, veritables protagonistes de l’educació dels seus fills, perquè aquests esdevinguin persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. Ho fem a través de l’atenció personalitzada a cada alumne i cada família, fomentant l’excel·lència acadèmica en la diversitat, promovent la recerca de la veritat i la pràctica de les virtuts cristianes, com a base de la seva vida personal, familiar i social”.

Visió

Esdevenir una institució educativa, humanista i innovadora, que contribueixi a la millora de la societat a través de la formació integral de moltes famílies i professionals de l’educació.

Valors

Els nostres valors es fonamenten en l’humanisme cristià:

  • Interès per cada persona i per la seva formació a través de l’estimació, el respecte i la solidaritat
  • La integritat personal amb autonomia, ús responsable de la llibertat i la voluntat de millora contínua
  • El treball ben fet amb iniciativa, esforç, obertura als altres i esperit de servei gràcies a la sinceritat, la lleialtat, la humilitat
  • Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració