Emocionar-te

Què és?

Emocionar-te  és un projecte artístic-educatiu dut a terme durant el curs 2015-16 que vol acostar el món de l’art i el món de l’escola. En l’actualitat hi ha un progressiu acostament entre el món educatiu i el món artístic i d’aquesta convergència estan sorgint nombroses propostes, entre les quals es troba Emocionar-te.

Emocionar-te  aborda les emocions a través del llenguatge de l’art contemporani. Les emocions juguen un paper fonamental en tot procés educatiu i l’art ens ofereix una gran ajuda per a treballar-les, per a aprendre a reconèixer-les en nosaltres i en les persones que ens envolten, per a expressar-les, per a compartir-les… facilitant així una adequada educació emocional.

El desenvolupament del projecte sorgeix de la interacció de la feina de tres escoles: La Vall, La Farga i La Farga Infantil pertanyents a La Institució Familiar d’Educació en col·laboració amb el Centre d’Art Maristany. Es tracta, per tant, d’un projecte inter-escolar, però també intergeneracional perquè són nens i nenes de diferents nivells educatius i, a més, la mostra final també inclou peces artístiques de les arteducadores al càrrec del projecte,

El fet d’exposar a una sala d’art ens ha ajudat a donar valor cultural a les  peces dels nens i nenes i a visibilitzar la infància com a part activa de la nostra societat, però -tot i que l’exposició és un element central del projecte – no volem perdre de vista la importància dels procés: dels aprenentatges invisibles que han fet els nens, de les estones de treball que no han acabat en un producte plàstic, de les estones de conversa o de joc que ens han ajudat a abordar el tema i, fins i tot, d’aquells objectes que no sabem com qualificar i que possiblement acabin a les escombraries. L’art no són només productes i, tot i que ens ha fet molta il·lusió aquesta col·laboració amb el Centre d’art Maristany, no volem reduir-lo a un objecte per a ser exposat, sinó veure’l com un procés de pensament, de creació, de diàleg… que ens ajuda a créixer com a persones.

Objectius

Ressaltar la importància de les emocions en els processos d’aprenentatge. Es important transmetre la necessitat d’implicar els nens emocionalment en els seus aprenentatges perquè sense emocions no hi ha aprenentatge significatiu i durador.   L’educació emocional és un complement indispensable en el desenvolupament cognitiu i una eina fonamental en la prevenció de molts problemes, que tenen el seu origen en l’àmbit emocional. L’art sempre ha treballat les emocions i esdevé un valuós instrument per la reflexió, introspecció, coneixement del món emocional propi o dels altres, expressió, gestió, etc. Volem aprofitar aquesta potencialitat de l’art per a treballar una necessitat que està guanyant importància dins l’àmbit escolar.

Sensibilització artística i cultural.l ajuda L’apropament durant la infància a la cultura és un factor clau per al desenvolupament de la capacitat estètica i del interès cultural.

Sensibilització artística i cultural. Apropar els nens i nenes al món art en una situació de vida real (una exposició de veritat) ajuda a a donar una dimensió especial al seu treball artístic,a apropar-los a l’entorn de la cultura i impulsar una formació humanista. L’apropament durant la infància a la cultura és un factor clau per al desenvolupament de la capacitat estètica i futur interès cultural.

Creativitat. La creativitat està guanyant força al terreny de l’educació i esdevenint un factor clau en el perfil dels nostres alumnes que han d’adaptar-se cada cop més a situacions canviants que exigeixen un tipus de pensament lateral i creatiu.

Apropament a l’art contemporani: Apropar els nens i el públic en general a l’art contemporani. L’obertura nous llenguatges artístics passa per un aprenentatge que sovint no s’ha rebut, però que quan es facilita provoca canvis d’actitud i permet una familiarització.

Eixos

Treball a l’aula: Com en altres projectes artístics de l’escola, aproparem els nens a artistes de referència, especialment artistes contemporanis. Els artistes de referència poden servir d’inspiració en quant a materials, tècniques, dades biogràfiques o temàtiques treballades, però no a través de la còpia o de la imitació de l’estil.

Així mateix, abordarem diversos llenguatges plàstics (pintura, dibuix, fotografia, modelat, construcció, vídeo, performance,…) de tal manera que aprenguin a fer servir els diversos llenguatges, tècniques i materials però des d’una vessant relacionada amb el contingut, no com a “tècniques” o destreses desvinculades d’un tema. La vinculació amb l’art i més concretament amb l’art contemporani ens sembla fonamental perquè és un art que aborda problemàtiques contemporànies i té una formalització molt àmplia i molt diversa que no implica tant un domini tècnic com una capacitat de mirar el món amb uns altres ulls sense reduir l’art al seu aspecte extern.

Blog: Paral·lelament al treball a l’aula, hem posat en marxa un blog obert als nens, pares i comunitat educativa on veure els processos de treball dels nens així com els referents artístics utilitzats, les connexions a exposicions vinculades, enllaços a llibres, articles, etc. que posin en relació el mon de l’art i les emocions. No és tan sols un arxiu fotogràfic, sinó que volem mostrar la complexitat del tema i que esdevingui una eina formativa i col·laborat iva.

Exposició: L’exposició ha estat el resultat final de tot un procés de treball amb una formalització expositiva acurada conscients que la postproducció i el display juguen un paper important en la valoració de l’art. L’exposició ha inclós també infografia i un full de sala amb una explicació de cada peça.  L’exposició també ha inclós algunes peces artístiques dels arts-educadors al càrrec del projecte que dialoguin amb la resta de peces.

Tallers: Paral·lelament a l’exposició, s’han ofert tres tallers de treball plàstic adreçats a infants i a educadors de qualsevol escola amb  activitats relacionades amb la temàtica.

Memòria: S’està fent una memòria del projecte amb una descripció detallada dels processos engegats, una avaluació i unes conclusions. Aquesta memòria, que farem arribar a la direcció de les escoles i al propi Centre d’Art Maristany, també es podria visibilitzar en algun congrés, premi, investigació.

Vídeo. S’ha fet un video que reflecteix part del procés de treball i de l’exposició final.
Tota la informació relativa al projecte i a l’exposició es pot consultar al web http://artencurs.org/

Artencurs és una plataforma digital de La Vall, La Farga  i La Farga Infantil on es recullen diferents projectes artístics. Està oberta a projectes d’altres escoles que hi vulguin participar!

artefactosdsc01237dsc_7536dsc_7550dsc00694-2dsc00693-2

 

Notícia tv cugat.cat: http://www.cugat.cat/tv/video/6157