Em recites un poema?

Un poema és una expressió artística de les més belles. Expressar en paraules allò que sents, allò que perceps, allò que passa en un moment d’inspiració, no és gens fàcil. És el que han fet els nostres alumnes de Primària amb motiu de la Diada de Sant Jordi.

Si no és fàcil expressar-se en paraules de manera concisa, encertant la paraula que arriba a tenir bellesa per sí mateixa, no és menys fàcil recitar el que has escrit. Declamar, recitar un poema té la seva tècnica, però no deixa de ser una expressió del cor. Els alumes de Primària ho han fet molt bé, sabent que el que estaven pronunciant en veu alta, sovint era posar so als crits silenciosos de la seva ànima.