El Semàfor dels Valors

Amb el nom de “El Semàfor dels valors” té lloc una competició esportiva dels alumnes de Primària al llarg del mes de maig. Els entrenadors o els guies són alumnes de 4t d’ESO que s’encarreguen de portar els equips i guiar-los al llarg d’aquests dies de competició.

El resultat final no el determina tant el marcador dels partits sinó el comportament dels participants al llarg del joc, les faltes que han comès o la seva reacció davant les faltes que reben, el joc net, el respecte al contrari, el saber guanyar i saber perdre, l’honradesa per a reconèixer quan s’ha comès una penalització, etc.

És una iniciativa del Departament d’Educació Física que, amb aquesta activitat, vol promoure entre els alumnes un objectiu molt interessant: que sàpiguen jugar, disputar un partit, un campionat, etc. sabent que s’ho poden passar molt bé participant i competint però, alhora, manifestant un respecte i saber fer davant les altres persones.