Dream Schools: Coaching

El professorat del col·legi porta uns anys amb el projecte Dream Schools de metolologia d’aula. A més de les sessions que van tenir al començament de curs, els professors passen per un procés d’assessorament i acompanyament personal: el coaching educatiu.

Al llarg del curs, l’equip que porta el projecte Dream Schools a Institució Familiar d’Educació va passant per les aules de tot el professorat per acompanyar i ajudar a l’implementació de les metodologies que es volen treballar a les classes. Sens dubte, és un procés lent, però s’assegura la bona introducció i treball en l’Aprenentatge Cooperatiu, en l’aprenentatge visible, en el Aprenentatge Basat en Projectes, etc.

Per a Institució, la introducció de les noves metodologies d’aula no és una moda sinó una realitat. I perquè siguin efectives, s’han d’introduir amb contingut del currículum propi i fent servir les estructures tal i com han estat dissenyades. Tot el que no se sembli a això acabarà essent poc efectiu i passarà, com passen totes les modes.

De manera que el coaching, que s’està fent a consciència amb el professorat, és una molt bona eina per donar feedback als professors i ajudar-los a millorar en la seva tasca.