Creant cultura de pensament

A la Primària estem treballant a les aules amb el mètode Visible Thinking creat pel grup de investigadors del Project Zero de la Universitat de Harvard. Aquest mètode ajuda les alumnes a fer visible el pensament amb qualsevol moment. Per això estem utilitzant les anomenades rutines de pensament, eines bàsiques per fer visible el procés del pensament. Aquestes rutines ens permeten establir patrons senzills que ens ajuden a comprendre un contingut en una direcció concreta. Algunes de les més treballades amb les nostres alumnes són la de veig, penso i em pregunto, el semàfor, abans pensava i ara penso, cercle dels punts de vista o prendre posició. Cada rutina, doncs, és una seqüència d’un o més moviments de pensament dissenyada per donar un pas endavant en la comprensió i l’aprofundiment d’un contingut. Les rutines es repeteixen a la classe fins a convertir-se en hàbits de pensament i van formant part de la cultura de l’aula. Així, pas a pas, anem creant en les nostres alumnes el gust d’aprofundir i contribuïm a la creació d’una veritable cultura del pensament.