Author Archives: terraferma

Educar, de debò, en la igualtat

Fa uns quants dies celebràvem el dia de la dona, una diada de reivindicació per la igualtat de la dona. Sabem que la igualtat de totes les persones és un dret bàsic, sense la qual no es pot gaudir d’una societat lliure, justa i democràtica. Tot i la conscienciació dels...

read more

L’anglès és necessari

Durant molt anys, l’ensenyament dels idiomes a les escoles es veia com un enriquiment cultural del currículum, com a un bany superficial d’idioma per sortir-se del pas. De mica en mica, l’administració educativa va anar augmentant el pes de l’idioma en el currículum, va insistir en començar a edats molt...

read more

Compromís social autèntic

Avui en dia, a l’escola se la exigeix que eduqui en molts aspectes, molts més que les mateixes matèries d’aprenentatge que són l’origen de la pròpia escola. Així, es demana a l’escola que eduqui en urbanitat a la taula, en el respecte als altres, en la igualtat i la inclusió,...

read more

Personalitzar, un model per a una educació de qualitat del s. XXI

El passat divendres 21 de febrer, es va presentar l’informe Delphi del Centre d’Estudis Institució sobre Personalització en Educació. A participar en aquest estudi van ser convidats un grup d’experts internacionals que van tenir l’oportunitat d’exposar la seva opinió sobre qüestions plantejades sobre la personalització, la seva influència en l’escola...

read more

Llegir o no llegir

En un món absolutament tecnificat i ple de pantalles -la qual cosa és molt bona per al progrés de les societats-, podem oblidar i deixar de banda algunes de les coses més importants que podem fer, descuidar algunes prioritats. Des del punt de vista educatiu, la lectura acompleix els requisits...

read more

Innovació educativa, sí, però amb sentit

Sens dubte estem en uns temps en el que tot va molt ràpid i que es produeixen els canvis a tota velocitat. Això també està passant a l’educació: sembla que s’han d’aplicar nous models metodològics a l’aula, que trenquen altres maneres de fer i que són d’obligada implementació. Innovar en...

read more

Els pares, els primers a l’escola

No, no és una contradicció. A l’escola, el primer són els pares. Això ho venim repetint a Institució Lleida – Terraferma des del ben començament de l’escola. Sempre hem pensat això: per tenir èxit en el món educatiu, a l’escola, l’ordre ha de ser així: primer, els pares, en segon...

read more

Alumnes d’alt rendiment

Freqüentment s’ha entès l’atenció a la diversitat als centres educatius posar el focus d’atenció en aquells alumnes que tenen més dificultats, pel motiu que sigui, ja per diferents trastorns cognitius com afectius o d’altra mena. És veritat, això és atendre la diversitat i personalitzar l’aprenentatge. Però també és atendre la...

read more

Conscients de les pròpies emocions

Les emocions determinen la nostra relació amb el món i els altres i aporten informació sobre la nostra relació amb l’entorn. Quan experimentem una emoció, activem el nostre cervell i podem provocar pensaments d’acord amb el que estem sentint. Si experimentem emocions positives, això afavoreix el desenvolupament d’una personalitat optimisme,...

read more

Els escacs, més que un joc

Hi ha unes quantes teories que encoratgen a l’aprenentatge mitjançant el joc. Com sabem, el joc és molt natural a la naturalesa humana: des de petits, els nens aprenent moltes coses a través de l’observació́ i a través del joc. Per aquest motiu, Institució Lleida – Terraferma ha decidit incloure...

read more