Atenció personalitzada a les famílies

Quan una família entra nova a Turó, els comentem que la nostra escola és una escola de famílies, on el més important, tot i que pugui semblar contradictori, són els pares. Sabem que quan la família i el col·legi treballen conjuntament pel bé dels fills, aquests últims milloren exponencialment les seves competències.

Per aixó, animem a les famílies a que vinguin a veure i tenir una entrevista, al menys un cop al trimestre, amb al tutor personal del seu fill per tractar projectes comuns de millora, anar en la mateixa direcció educativa i sumar tots plegats al projecte personal de l’alumne.