Aprenentatge basat en projectes

A l’ESO hi ha una matèria anual anomenada Treball de Síntesis. Aprofitant que ha de ser un treball elaborat en grup, es planteja aquest aprenentatge seguint la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).

Els alumnes es distribueixen en grups cooperatius i han de desenvolupar diferents passos per tenir enllestit un projecte que presentaran oralment als seus companys. En el cas dels de 1r d’ESO, per exemple, el projecte acaba en el muntatge d’un museu. D’aquesta manera, al llarg del treball, han tocat no només aspectes relacionats amb la història de l’art, sinó també les llengües -perquè hi ha una simulació de contactes amb diferents estaments d’arreu-, les ciències i les matemàtiques, així com l’expressió artística i la competència oral.

L’ABP té com a objectiu plantejar un projecte real que ensenyi a treballar en grup -tot tenint en compte les potencialitats de cadascú en el que s’afrontin tots els reptes possibles per posar en marxa un producte final.