All day long English Class

A La Farga som conscients que l’anglès té un paper fonamental en aquesta tasca d’aprenentatge i per això, des de Llar d’Infants, procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar l’assimilació i comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries.

Cadascuna de les unitats didàctiques es presenten amb diferents materials i es proposen activitats diverses, mitjançant les quals els nadons posen en pràctica el que han après jugant, cantant, etc.

Totes aquestes activitats es veuen recolzades per les RUTINES DE CLASSE: cada dia les mestres donen la benvinguda als seus alumnes (Corner Routine), canten i juguen amb objectes relacionats amb els aspectes treballats (The topic’s bag), escolten contes en anglès a la pissarra digital (Multimedia feature) i repeteixen i interioritzen el vocabulari (Practising and producing).

Així, l’aprenentatge passa per tres fases: PRESENTAR – PRACTICAR –PRODUIR.