Al col·legi juguem al Golf

La Real Federación Española de Golf junt amb les Federacions Territorials ha desenvolupat un Programa de Formació, agrupant el coneixement i experiències d’altres països centrat en el desenvolupament a llarg termini, les transferències de moviment i en aprendre jugant. Terraferma també està dins el programa de “El Golf a les escoles”.

Els professors i els alumnes treballen amb un material didàctic, composat per un manual i fitxes d’exercicis i amb el material que forma part del kit que s’entrega a cada escola, en règim de cessió. El material està adequat bàsicament per primària encara que també permet adaptacions per secundària. Actualment més de 60 centres escolars catalans (públics, privats i concertats) participen activament al Programa Golf a les Escoles FCG.

I sí, els nostres alumnes practiquen a l’hora d’Educació Física altres esports que completen d’una manera integral tot el ventall d’exercicis que el cos pot desenvolupar per ser persones amb salut.