aude sol

lideratge
ètic

 desenvolupament integral
identitat cristiana
gestió emocional i interpersonal
family project

aude bombeta

preparats
per al canvi

 cultura de pensament i creativitat
canvi de paradigma avaluatiu
aprenentatge cooperatiu i per projectes
projecte professional

aude dialeg

competència
global

plurilingüisme
comunicació, oratòria i debat
tecnologia i aprenentatge
sensibilitat artística i esport

aude mon

compromís
social

oberts a la comunitat
implicació social
solidaritat i servei
compromís amb l’entorn

“Aude és un desafiament que vol animar pares, professors i alumnes a continuar somiant, mirant cap al futur de l’educació amb una nova il·lusió”.

aude logo

Aude! Atreveix-te a somiar!

Aude és el pla estratègic docent de la Institució Familiar d’Educació per als anys 2016-2020. Un desafiament que vol animar pares, professors i alumnes a continuar somiant, mirant cap al futur de l’educació amb una nova il·lusió. Aquest és l’esperit que volem que orienti el nostre tarannà educatiu els propers cinc anys. Volem treballar amb el desig de millorar el món on vivim, amb un profund compromís d’ajudar cada persona a desenvolupar-se amb llibertat i arribar el més lluny possible dins el camí de la seva pròpia felicitat.

Presentació d’Aude al professorat

La Institució Familiar d’Educació va reunir el seu professorat per fer la presentació del projecte estratègic docent de la Institució per als propers cinc anys. En els diferents parlaments es van anar exposant els fonaments i els quatre eixos del projecte. Des d’ara el projecte es posa en marxa. A cada escola es treballen aquells aspectes que es consideren més importants, amb voluntat de fonamentar molt bé la innovació.

Abans s’havien recollit les opinions de tot el professorat, de pares i mares, dels alumnes i també d’uns quants experts en matèria educativa i docent. En el mateix acte  es van exposar quins eren els punts essencials de cadascuna d’aquestes opinions.

Aude! Atreveix-te a somiar