Una competència bàsica: l’oratòria

Des de fa uns quants anys, a Turó hem incorporat la competència oral com a un dels eixos de la comunicació. A Primària, per exemple, tenim una hora setmanal a tots els cursos on es van treballant diferents aspectes d’aquesta competència. Des d’aquest curs, hem incorporat aquest aprenentatge a tota l’ESO.

Tots els alumnes han de ser capaços de comunicar i defensar les seves idees i coneixements de manera clara, ordenada i amb rigor. I no es neix amb facilitat d’expressió oral, sinó que és una eina que s’ha de treballar perquè, com tot, aquesta part d’expressió té una tècnica que s’ha d’aprendre i practicar.

L’objectiu és que, quan acabin els estudis de Secundària, els nostres alumnes tinguin aquesta competència incorporada de manera que hagin perdut la por d’expressar-se en públic i siguin capaços de mantenir un debat d’idees. I no només això: al món laboral, l’oratòria, l’expressió oral és una eina bàsica i necessària.

oratoria2                                                                    oratoria4