Lilac Flamingo Fundraiser For non-profit Groups

A new pink flamingo fundraiser is actually fun approach to raise funds for your own favourite induce. It could an easy fundraiser for every capacity group to set up given that it entails very very little exertion towards keep it going. The usual fundraising concept involves implementing a log in...

read more

Projecte de recerca a 4t d’ESO

Recentment, els alumnes de 4t d’ESO han presentat el seu projecte de recerca. Aquest projecte és un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat en equip, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat. Enguany, els temes que han treballat i presentat davant d’un...

read more

Proves de Competències básiques

Cada any es convoquen les proves d’avaluació que avaluen les competències i coneixements bàsics que han d’haver adquirit els alumnes al final de d’etapa. La idea és saber a quin nivell estan els alumnes per poder seguir amb normalitat el currículum de l’ESO, en el cas de les de 6è...

read more

Centre examinador d’Oxford

Amb el lliurament de la placa per part d’Oxford, podem dir que, oficialment, som Centre examinador d’Oxford Test of English, que depèn directament de la Universitat d’Oxford.. Aquest examen, que pot certificar els nivells des de A1 fins a B2 en anglès, té unes quantes característiques que el fan diferent...

read more

Aprenentatge i Servei: Villablanca

Una de les activitats que fem dins l’Aprenentatge i Servei, que té una clara intencionalitat pedagògica i també solidària, és les visites per donar suport, ajuda i companyia a Villablanca, una entitat que ofereix diferents serveis en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Tot i que està dins el currículum...

read more

6 Heartbreaking Hero Cases to obtain a Heroic Essay

6 Heartbreaking Hero Cases to obtain a Heroic Essay The expression hero comes from a Ancient greek expression which means an individual who facial looks adversity, or displays valor, from the facial area of real danger. Nevertheless, at times he facial looks pitfall likewise. Every time a hero confronts demise,...

read more

Your home-based business Success Is Up To You

Herbal legal smoking buds spent time frame over the past few weeks reading along with paying notice to the whole set of media buzz over the actual latest economic collapse, equally here in the usa and world-wide. The news flash is disappointing. This is definitely the worst recession ever since...

read more

Your home based business Success Can be You

We have spent time frame over the particular past so often reading along with paying interest to most of the media hype over the particular present economic crisis, equally right here in the usa and global. The reports is dismaying. This can be the worst type of recession because stock...

read more

Market your Business In the Online Mode- Design A Web page

A website is among the essential factors for operating your business as well as operating this through the over the internet mode. The rise in the recognition of the web and a rise in the ease of getting internet facilities has compelled most of the best players available in the...

read more

Market your Business On the internet Mode- Style A Web-site

A website is among the essential components for jogging your organization as well as working that through the on the net mode. The rise in the worldwide recognition of the net and a rise in the reduce of obtaining internet services has commanded most of the top rated players in...

read more