aude bombeta

PREPARATS PER AL CANVI

Aquest projecte ens ajuda a somiar i crear DREAM SCHOOLS, entorns educatius, oberts, engrescadors, on tots aprenen junts i l’alumne és el centre del procés d’aprenentatge. Als dream schools la il·lusió per aprendre, del professorat i dels alumnes, reneix cada matí en obrir les aules.

Volem transformar les aules i el col·legi en llocs d’inspiració on tots gaudeixin de l’aprenentatge. Aquest camí de transformació comença per renovar-nos, per aprendre i aplicar amb eficàcia noves metodologies pedagògiques. Aquesta nova manera de treballar ha d’afavorir la millor comprensió dels coneixements i el desenvolupament competencial que tots necessiten per treballar al segle XXI. Algunes claus per aconseguir-ho seran: la creació d’una cultura de pensament i creativitat a l’escola, la personalització de l’aprenentatge, el treball cooperatiu per projectes, i un canvi de paradigma en l’avaluació.

Tots aquests nous reptes metodològics han d’anar acompanyats pel lideratge pedagògic dels docents, garantit per la formació continuada i el projecte professional de cada professor i professora. El treball en equip del professorat i una nova visió dels temps i els espais escolars han de ser també un aspecte important.

DREAM SCHOOLS es desenvolupa en quatre línies d’acció que afavoreixen estar preparats per al canvi. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

  • cultura de pensament i creativitat
  • canvi de paradigma avaluatiu
  • aprenentatge cooperatiu i per projectes
  • projecte professional

La vida a Tarraco

Els alumnes de 4t d’ESO van elaborar al final del primer trimestre un projecte a l’assignatura de Llatí en el que...

Un racó per a llegir

El començament de l’Estació de les Lletres a Primària, comporta una munió d’idees per a l’animació a la lectura entre els...

Ens visita un escriptor

Amb motiu del començament de l’Estació de les Lletres a Primària, ens ha visitat un escriptor, Miguel A. Jordán, que ha...

Science can be fun

5th Grade groups of Primary studied about matter and forces in Natural Science subject. They did some laboratory activities. How can...

Fase Comarcal d’Escacs

Aquest curs 2017-18 el Consell Esportiu del Tarragonès, amb el suport de la Representació Territorial de la Federació Catalana d’Escacs i...

EduMindUp!

Professors de Turó han participat al Congrés EduMindUp! que ha tingut lloc a Tarragona els últims dies amb més de 600...

Curs Dream Schools

Tot el professorat de Turó ha passat bona part del cap de setmana en un curs de formació, com a part...