aude sol

LIDERATGE ÈTIC

El desenvolupament d’un lideratge ètic requereix del compromís personal de l’alumne, però també dels seus pares i professors. D’aquesta manera es crea entre tots un clima de confiança, respecte i llibertat, on cada persona se sent estimada i assumeix el lideratge i la responsabilitat de la seva conducta.

L’humanisme cristià fonamenta tot aquest procés d’educació en el lideratge, que gira al voltant de les virtuts i el desenvolupament harmònic de les cinc dimensions de la persona: física, afectiva, racional, social i transcendent.

Com la família és l’àmbit natural on la persona neix i es estimada per ella mateixa, on rep l’amor incondicional que necessita per tenir un desenvolupament feliç i equilibrat, ella és qui pren la
iniciativa en l’educació de cada fill, i és l’origen i el centre del seu projecte educatiu.

Aquest projecte dóna el protagonisme als pares i mares, actuant el col·legi com a acompanyant i suport, en un únic projecte educatiu per cadascun dels seus fills. El punt central de la col·laboració família-col·legi és l’atenció personalitzada que cada alumne i cada família rep especialment a través de la preceptuació.

PERSONAL PROJECT es desenvolupa en quatre línies d’acció que faciliten el creixement en un lideratge ètic. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

  • desenvolupament integral
  • identitat cristiana
  • gestió emocional i interpersonal
  • family project

#aquiprobullying

Un equip de professors del col·legi està participant en el programa #aquiproubullying organitzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. El programa...

Fapel University Day

FAPEL (Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya que agrupa les AMPA de nombroses escoles promogudes per la iniciativa...

XXV Diada Familiar

Enguany celebrem la 25ª Diada Familiar de Turó. Han passat 25 edicions en les que hem fet tot tipus d’activitats, sorpreses,...

Reunions de pares

Amb el començament de curs hem tingut ja les primeres reunions de pares. Començar amb bon peu el curs –tots: les...

Trobades familiars

Les trobades familiars organitzades pels Matrimonis Encarregats de Curs són una tradició a Turó. Aquests encontres són una ocasió per a...

Convivències

Passar uns quants dies al cantó dels companys i d’alguns professors fora de l’aula i en un entorn natural incomparable és...

Pla d’igualtat

Aquest tercer trimestre estem treballant el Pla d’igualtat que té com a objectius educar als joves sense estereotips de gènere, afavorir...