aude mon

COMPROMÍS SOCIAL

Vivim en un món global amb problemes socials i medioambientals greus que necessiten de la col·laboració de tots per fer-lo més just, amable i habitable. El projecte GLOBAL COMMUNITY veu aquesta realitat com una oportunitat d’implicar-se i contribuir a la millora allà on calgui, tot i educant ciutadans socialment responsables.

La primera actitud a desenvolupar per treballar el compromís social és l’obertura i l’interès per conèixer i comprendre els altres, i la segona és la implicació personal. Aquest compromís ens permetrà desenvolupar una sensibilitat especial per identificar les persones més vulnerables i fer accions de servei que ajudin a millorar la seva vida.

GLOBAL COMMUNITY es desenvolupa en quatre línies d’acció que representen quatre àmbits essencials del compromís social. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

  • oberts a la comunitat
  • implicació social
  • solidaritat i servei
  • compromís amb l’entorn

Seguici petit de Reus

Portem uns quants anys participant al Seguici Petit de Reus amb la nostra banda de música. És una manera de participar...

Projecte Tan Amics

El Projecte Tan Amics  va venir a presentar les seves activitats davant d’alumnes del col·legi. És un projecte que neix l’any 2003...

5 anys de muntanya

Enguany, s’han complert 5 anys d’excursions trimestrals familiars a muntanyes del nostre voltant. Aquesta és una activitat en les que les...

Centcelles

Cada any, en col·laboració amb altres escoles de Constantí, Turó desenvolupa un projecte relacionat amb un dels edificis més destacats de...

Anem a l’hort!

Quan una matèria escolar va seguida de la pràctica, tot s’aprèn molt més fàcilment. I si, a més, és una pràctica...

Reciclatge

Un clar objectiu del col·legi és el respecte del medi ambient. Per aquest motiu s’ha iniciat una campanya explicativa a tots...