aude mon

COMPROMÍS SOCIAL

Vivim en un món global amb problemes socials i medioambientals greus que necessiten de la col·laboració de tots per fer-lo més just, amable i habitable. El projecte GLOBAL COMMUNITY veu aquesta realitat com una oportunitat d’implicar-se i contribuir a la millora allà on calgui, tot i educant ciutadans socialment responsables.

La primera actitud a desenvolupar per treballar el compromís social és l’obertura i l’interès per conèixer i comprendre els altres, i la segona és la implicació personal. Aquest compromís ens permetrà desenvolupar una sensibilitat especial per identificar les persones més vulnerables i fer accions de servei que ajudin a millorar la seva vida.

GLOBAL COMMUNITY es desenvolupa en quatre línies d’acció que representen quatre àmbits essencials del compromís social. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

  • oberts a la comunitat
  • implicació social
  • solidaritat i servei
  • compromís amb l’entorn

Nou hort escolar

Amb el comenA�ament de les obres per a la construcciA? del nou camp de futbol de gespa artificial, hem hagut de...

Excursions en famA�lia

La proposta de les excursions familiars del Club Excursionista TurA? (CET) A�s trimestral. A�s una bona manera de gaudir de la...

Solidaris, un cop mA�s

Al llarg del curs sA?n unes quantes les oportunitats que donem per manifestar la nostra solidaritat amb un petit gest. Sabem...

Aprenentatge i Servei

Un parell de professors estan fent al llarg da��aquest trimestre el curs de da��Aprenentatge i Servei Comunitari al Centre de Recursos...