aude dialeg

COMPETÈNCIA GLOBAL

La finalitat del projecte és educar persones amb competència global, que puguin comunicar i inspirar els altres dins un món altament tecnològic, multicultural i plurilingüe. Això els ha de permetre conviure amb totes les cultures i llengües, relacionar-se amb eficàcia a qualsevol lloc del món i dominar els nous mitjans que disposem per viure al segle XXI.

Parlar i escriure amb habilitat, escoltar amb empatia,aprendre dels altres, obrir-se a les diferents mentalitats i saber dialogar amb tothom, juntament amb una bona formació humanista es converteixen en una necessitat per a l’aprenentatge.

La tecnologia, eina imprescindible per a moltes de les activitats de la vida quotidiana actual, és una oportunitat per afavorir l’aprenentatge, però ha d’anar acompanyada per una bona metodologia i una formació adient.

L’humanisme fet vida a la cultura, l’esport, la música, el teatre o l’art, representa un àmbit de comunicació i inspiració important.

INSPIRING OTHERS es desenvolupa en quatre línies d’acció essencials en el desenvolupament de la competència global. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

    • plurilingüisme
    • comunicació, oratòria i debat
    • tecnologia i aprenentatge
    • sensibilitat artística i esport

Turó Art

Turó Art és un blog del professor d’art del col·legi al que es pot accedir a través del següent link: http://turoart.blogspot.com.es/...

Audicions musicals

Les audicions de l’Escola de Música de Turó han començat. Aquests últims dies es van encetar les audicions els alumnes de...

Debat a la URV

El passat 12 de maig, l’alumne de 1r de BATX Pau Altur va ser escollit guanyador de l’European Youth Debating Competition...

Cambridge Certificates

More than 100 Turó students, who held the Cambridge ESOL Exams last May, were awarded with their certificates: Starters, Movers, Flyers, KET,...

Ireland experience

All the students who participated in the program IRELAND EXPERIENCE last year, received their English certificate last Friday 22nd September. As you know, IRELAND...