aude dialeg

COMPETÈNCIA GLOBAL

La finalitat del projecte és educar persones amb competència global, que puguin comunicar i inspirar els altres dins un món altament tecnològic, multicultural i plurilingüe. Això els ha de permetre conviure amb totes les cultures i llengües, relacionar-se amb eficàcia a qualsevol lloc del món i dominar els nous mitjans que disposem per viure al segle XXI.

Parlar i escriure amb habilitat, escoltar amb empatia,aprendre dels altres, obrir-se a les diferents mentalitats i saber dialogar amb tothom, juntament amb una bona formació humanista es converteixen en una necessitat per a l’aprenentatge.

La tecnologia, eina imprescindible per a moltes de les activitats de la vida quotidiana actual, és una oportunitat per afavorir l’aprenentatge, però ha d’anar acompanyada per una bona metodologia i una formació adient.

L’humanisme fet vida a la cultura, l’esport, la música, el teatre o l’art, representa un àmbit de comunicació i inspiració important.

INSPIRING OTHERS es desenvolupa en quatre línies d’acció essencials en el desenvolupament de la competència global. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

    • plurilingüisme
    • comunicació, oratòria i debat
    • tecnologia i aprenentatge
    • sensibilitat artística i esport

Robòtica extraescolar

Els alumnes de 1r a 3r de Primària poden gaudir d’una nova activitat extraescolar aquest curs: la Robòtica. Utilitzant peces de...

Esport extraescolar

Fa pràcticament un mes que han començat les competicions esportives en les que participa el col·legi. L’esport extraescolar és un bon...

Torneig Escolar de Discurs

Amb l’objectiu de fomentar entre els joves el compromís en la transformació del nostre món i en desenvolupar la competència oral...

Good Food Is Good Mood

El menjar saludable és igual a gaudir de bon humor. Amb aquest títol, la sra. Neus Valveny ha impartit als alumnes...

English Certificates

Arriba el final de curs i és l’època de recollir el que s’ha sembrat al llarg de curs. En aquesta línia,...