aude dialeg

COMPETÈNCIA GLOBAL

La finalitat del projecte és educar persones amb competència global, que puguin comunicar i inspirar els altres dins un món altament tecnològic, multicultural i plurilingüe. Això els ha de permetre conviure amb totes les cultures i llengües, relacionar-se amb eficàcia a qualsevol lloc del món i dominar els nous mitjans que disposem per viure al segle XXI.

Parlar i escriure amb habilitat, escoltar amb empatia, aprendre dels altres, obrir-se a les diferents mentalitats i saber dialogar amb tothom, juntament amb una bona formació humanista es converteixen en una necessitat per a l’aprenentatge.

La tecnologia, eina imprescindible per a moltes de les activitats de la vida quotidiana actual, és una oportunitat per afavorir l’aprenentatge, però ha d’anar acompanyada per una bona metodologia i una formació adient.

L’humanisme fet vida a la cultura, l’esport, la música, el teatre o l’art, representa un àmbit de comunicació i inspiració important.

INSPIRING OTHERS es desenvolupa en quatre línies d’acció essencials en el desenvolupament de la competència global. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

  • plurilingüisme
  • comunicació, oratòria i debat
  • tecnologia i aprenentatge
  • sensibilitat artística i esport

Esports alternatius

L’assignatura d’Educació Física és una de les comporta més creativitat a l’aula. La varietat de jocs i esports fan que es...

Batxillerat Dual

S’ha presentat a Institució Lleida el projecte del Batxillerat Dual que ofereix la institució Academica Corporation, la principal institució de gestió...

Judo

Des de fa més de tres anys, Terraferma està oferint l’esport del Judo com a activitat extraescolar. El Judo es un...

Fiction Express

El col·legi ha incorporat per als cursos de Secundària i 1r de Batxillerat una innovadora plataforma per al foment de la...

Speaking

Quan s’està aprenent un idioma que no és la llengua materna, un dels aspectes que costa més és aprendre a parlar...