Innovació i creació

Descobrir, experimentar, inventar. És aquest l’objectiu de treball dels nostres alumnes de 3r de Primària aquest curs, amb la col·laboració de la Fundació per a la Creativació.

El procés de treball és molt atractiu: els alumnes, a través d’una història d’un personatge de ficció, se’ls presenta el desenvolupament d’un repte. Com passa a tots els reptes, no hi ha una solució única i depèn de la creativitat, de la imaginació i de l’afany d’emprendre de cadascun dels equips d’alumnes, que es trobi una solució més adient al que s’ha plantejat.

Els alumnes,mitjançant casos o problemes incrementen la seva capacitat de raonament, creativitat,  aprenen a discutir els uns amb els altres, sotmetent la seva visió al conjunt dels seus companys. Com a conseqüència de tot això, milloren també, la seva capacitat de resolució de problemes i raonament personal i grupal.

El programa ajuda els alumnes a despertar la curiositat, estimular la imaginació i millorar la capacitat d’iniciativa, de manera que es reforça la seva autoestima, autonomia i seguretat personal.

Com que aquest programa té continuïtat durant els propers cursos, estem ben segurs que es potenciarà la innovació i la creativitat entre els nostres alumnes, dues competències molt necessàries a la societat d’avui en dia.

P1160168