Com t’hi connectes?

Per això, trimestralment, els nostres alumnes des de 5è de Primària fins a 3r d’ESO fan una sessió amb Connecta+, un programa coordinat que els ensenya a saber tot el que és necessari per conduir-se bé a la Xarxa. Alhora que els alumnes fan la unitat didàctica, els pares poden fer-la també per saber com orientar de la millor manera el seu fill. Tanmateix, les famíies reben una enquesta sobre els hàbits del grup on és el seu fill de manera que se’ls ajuda a ensenyar-los en temps i condicions reals, d’acord amb els hàbits actuals del grup que l’envolta. Perquè, per molt que diguin, ningú no és nadiu digital, és a dir, ningú no ha nascut sabent fent servir correctament tots els elements que composen la xarxa.

Connecta+ és una eina boníssima per ajudar les famílies i els professors a orientar els alumnes en aquest món virtual que està més a la vora del món real del que tothom pot pensar.

Per a més informació: https://www.connectames.org//